სერვისის შესახებ!

სამომხმარებლო ხელშეკრულება

სერვისის ტარიფები! სერვისის მიმდინარე ტარიფები განსაზღვრულია სერვისის მომწოდებელთან შეთანხმებით ხელშეკრულების საფუძველზე და ყველა ინდივიდუალურ ჯარიმაზე საკომისიო ითვლება რანჟირებულად.

მომხმარებელთა უფლებები და რეგულაციები

სერვისების ჩამონათვალი, რომელსაც გთავაზობთ ჯარიმების მოძებნა და გადახდა შეგიძლიათ შემდეგი სერვისებისთვის შემდეგი კომბინაციით.

რა უნდა ვიცოდეთ?!

აღსრულების ეროვნული ბიურო

პასუხისმგებლობის არე!